Skip to the content

Tuinkers als indicatorgewas

In een kas kunnen verschillende oorzaken resulteren in ‘verdachte ‘ luchtjes.
Die ontstaan bijvoorbeeld door:

 • Schadelijke stoffen in rookgassen van een slecht functionerende ketel of rookgasreiniger.
 • Schadelijke dampen bij het opstoken van net geschilderde verwarmingsbuizen. 
 • Damp van nieuwe schermdoeken. 
 • Schadelijke dampen uit een nieuw gestort betonpad. 
 • Vreemde luchtjes uit nieuwe verwarmingsslangen.
 • Of als de zoon van de ondernemer in de ketelhuisruimte aan zijn bromfiets sleutelt, waarna de rookgassen via de ketel of de CO2 ventilator de kas in gaan.

Tuinkers geeft snel aan of er een verdachte lucht is of niet. 
Hoe werkt het?

 1. Zaai een hoeveelheid tuinkers op verschillende plaatsen op de mat, of in bakjes met vochtige grond of een laagje papier.
 2. Zaai in de kas en zet ook een paar bakjes op een plek waar geen verdachte luchtjes kunnen komen. Dit om te kunnen vergelijken. 
 3. Als er schadelijke gassen in de kaslucht zitten, heeft de tuinkers na enkele dagen schade. Dit kun je constateren als je ze vergelijkt met de bakjes die niet aan die kaslucht zijn blootgesteld.
 4. Herhaal deze tuinkersproef een aantal keer, 2 keer per week is gebruikelijk. 
 5. In sommige gevallen is het zinvol de tuinkers een paar dagen van te voren te zaaien. Het volgroeide gewas zet je dan in de kas zodra bijvoorbeeld de eerste rookgassen worden toegelaten, of zodra de buizen voor het eerst worden opgestookt. Na een dag is het resultaat vaak al zichtbaar.

Via deze tuinkersproef weet je dat de lucht verdacht is. De vervolgstap is om te achterhalen welke stof schade veroorzaakt. 

Let op: ook een onjuiste voedingsoplossing of vervuilde steenwol leidt tot schade aan tuinkers. Gewasschade kan ook door andere zaken worden veroorzaakt. Onze collega’s van Hagelunie kunnen u verder informeren over het gebruik van deze indicator.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief met tips, preventie, risicoadvies en ontwikkelingen in de glastuinbouw.