Skip to the content

AREI-keuring: verplicht bij nieuwbouw en herhaling iedere 5 jaar

Een goed onderhouden elektrische installatie geeft minder kans op kortsluiting. Het gevolg van kortsluiting is in veel gevallen brand. Door een correcte installatie wordt dus de kans op brand aanmerkelijk verminderd.

In België is het bij wet verplicht, om uw bedrijf volgens het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) gekeurd te hebben. Deze keuring is voor bedrijven verplicht bij nieuwbouw en om elke 5 jaar te herhalen.

Het AREI-attest wat wordt afgegeven is niet altijd voldoende. In dit AREI-attest kan nog staan dat er inbreuken zijn. Dit betekent dat er geen goedkeuring is verleend. Pas als er op het attest staat dat er geen inbreuken zijn, is dit attest geldig.

Waarom is een keuring nodig? 

  • De AREI keuring is verplicht gesteld vanuit de wet “Welzijn op werk” en door “Flandria”.
  • Een keuring vermindert de kans op letsel door brand en aanrakingsgevaar bij medewerkers.
  • De betrouwbaarheid van uw installaties neemt toe door minder storingen. 

Wie mag de keuring uitvoeren?

Via de link hieronder ziet u alle bedrijven die een AREI-keuring kunnen uitvoeren (mrt 2021).

Lijst van erkende controleorganismen voor de elektrische installaties

 

Aanvullende adviezen:

  • Laat eerst uw eigen installateur uw bedrijf inspecteren.
    Hierbij komen misschien al zaken naar voren die u voor de AREI inspectie kunt oplossen. De AREI-inspecteur hoeft dan maar 1 keer te komen.
  • Vraag uw installateur dan om ook een thermografisch onderzoek uit te voeren. Door met een warmtecamera alle schakelkasten en elektrische koppelingen te controleren, worden zwakke verbindingen en andere aankomende problemen in een vroeger stadium in beeld gebracht.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief met tips, preventie, risicoadvies en ontwikkelingen in de glastuinbouw.