Skip to the content

Onderhoud CV-voedingswater

In de glastuinbouw zijn klimaatsystemen uitgegroeid tot een complex geheel van hightech deelsystemen met warmtepompen, WKK’s, warmtewisselaren en koude- en warmteopslagtanks. De kwaliteit van het voedingswater is één van de belangrijkste factoren voor de levensduur van deze systemen. Wij adviseren u hier samen met de installateur naar te kijken.

Als ondernemer wilt u storingen en uitval van uw systemen voorkomen. Bij een regelmatige analyse van het water heeft u de kwaliteit in beeld. Hiermee voorkomt u corrosie, magnetiet en ketelsteen in uw water en uitval in de systemen.

Nieuw cv-systeem
De kwaliteit van het voedingswater van een nieuw CV-systeem is van groot belang voor een blijvend goed functioneren van het systeem. Door hier aandacht aan te besteden voorkom je veel ellende als corrosie en ketelsteen. Is het CV-systeem volgens de normen met ‘goed water’ opgevuld, dan is meestal na één of meerdere jaren pas een correctie op de waterkwaliteit nodig. Wij raden aan de juiste watersamenstelling te bepalen in overleg met deskundigen en niet ieder beschikbaar water te gebruiken. Daarnaast is het goed te weten dat een nieuw systeem niet per definitie schoon is. Het is raadzaam om rekening te houden met de aanwezigheid van vervuiling, veroorzaakt door zand, klei, laselectrodes, laskorrels, etc.

Bestaand cv-systeem
Bij het plaatsen van nieuwe ketels, WKK-installaties of restwarmtewisselaars in ibestaande CV-systemen (utiliteit en glastuinbouw)raden wij aan waterkwaliteit en de graad van vervuiling van het bestaande systeem te controleren. Vervuiling kan in de loop van de tijd opgebouwd zijn door slib van corrosieproducten en neergeslagen hardheidszouten. Door aanpassingen aan het bestaande CV-systeem kan de bestaande vervuiling loskomen. Deze gemobiliseerde bestaande vervuiling kan funest zijn voor de nieuwe onderdelen in het CV-systeem.

Samenvattend
Het behoud van en goed functioneren van een CV-systeem is essentieel voor het instellen van een goed en constant klimaat in de kas en dus voor het goed laten groeien van het gewas. Kwalitatief voedingswater draagt bij aan het goed functioneren van uw CV-systeem. Leidingwater is in principe het beste geschikt als vulwater voor een CV-systeem. Bassin- of regenwater is, mits behandeld, ook geschikt te maken als vulwater voor een CV-systeem. Laat bij twijfel het water onderzoeken bij een in waterbehandeling gespecialiseerd bedrijf en vraag advies. Indien een grote waterbuffer opgevuld moet worden met water, vul deze dan bij voorkeur op met minimaal onthard- of nog beter gedemineraliseerd water.
Gedemineraliseerd water is vrij goedkoop te kopen bij een elektriciteitscentrale. Wordt een waterbuffer opgevuld met hard - of niet goed gefiltreerd water, dan is de kans groot dat er in de toekomst problemen ontstaan met de CV-ketel (kalk en slib) en de (rest)warmtewisselaar (fouling, corrosie).Laat bij of na verbouwingen aan het verwarmingssysteem, of bij nieuwbouw een watercontrole uitvoeren door een in waterbehandeling gespecialiseerd laboratorium. Neem dus op tijd de juiste maatregelen om schade te voorkomen.

 

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief met tips, preventie, risicoadvies en ontwikkelingen in de glastuinbouw.