Skip to the content

Mogelijkheden branddetectie in transfo’s bij serres nog onvoldoende benut

Zorg dat uw middenspanning automatisch kan afschakelen bij brand

Eigenlijk werkt het simpel en logisch:
Met een branddetectiesysteem schakelt de transfo automatisch af bij een beginnende brand en geeft het systeem een alarmsignaal af. Als de toevoer van energie stopt, beperkt het uw schade door brand en stilstand. U krijgt een herkenbaar brandalarm, waardoor u snel kunt handelen.

De praktijk is dat branddetectie in een transfo goed in te bouwen is, maar nog niet of onvoldoende wordt benut. Dat geldt ook in de glastuinbouw. U krijgt dan situaties waarbij bijvoorbeeld een brand bij de belichtingstransfo niet of te laat wordt opgemerkt. Onder spanning kan de transfo volledig afbranden. Het gevolg laat zich dan raden.

Een nieuwe transfo is niet zo snel beschikbaar, geplaatst en in werking
Daarvoor bent u afhankelijk van meerdere partijen en lange levertijden. De gevolgen zijn enorm. Als er niet belicht kan worden gaat de teelt verloren zo weten de technisch specialisten van Hagelunie uit ervaring. Zij adviseren glastuinbouwbedrijven over aanleg van veilige elektrische installaties. Ook met de leveranciers van bijvoorbeeld belichtingssystemen en middenspanning onderhouden ze contact. Alles in het belang van continuïteit en veiligheid. Want het gebruik en de afhankelijkheid van energie op glastuinbouwbedrijven neemt verder en verder toe. Het is dus belangrijk om kennis hierover te blijven delen.

Branddetectie in combinatie met automatisch afschakelen kan veel schade voorkomen

Er is een schakelaar nodig om de transfo automatisch af te schakelen bij brand
Zo’n schakelaar is een relatief beperkte investering bij aanleg, maar best ingrijpend om achteraf aan te passen. U maakt de transfo dan tijdelijk spanningsloos. Dat vraagt om professionele begeleiding. Bij aanwezigheid van meerdere, doorgeschakelde transfo’s kan tevens graafwerk nodig zijn. Dit om extra kabels te trekken die het mogelijk maken om af te schakelen tussen de verschillende transfo’s.

Technisch gezien is achteraf aanpassen best complex, maar de investering zeker waard!
Vanuit Hagelunie raden wij de investering aan: Voorkom langdurige stilstand. Investeer in branddetectie die de spanning van uw transfo afschakelt en die u alarmeert zodat u snel kunt handelen. Bij nieuwe bedrijven en aanleg van nieuwe belichtingstransfo’s is dat al heel gewoon en een eis vanuit de verzekering.

In de glastuinbouw draait de belichting op volle toeren, bij sommigen zelfs jaarrond. Als er iets fout gaat gebeurt dat vaak in het belichtingsseizoen. Het moment waarop u plannen maakt voor een nieuw belichtingsseizoen en de aanleg daarvan, is een kans om branddetectie goed in te regelen.”

Veel tuinbouwbedrijven krijgen met middenspanning te maken
Tuinbouwbedrijven worden groter en steeds vaker zijn er zonnepanelen aanwezig. De toename van energiegebruik en het opwekken ervan, is in deze sector vol aan de gang. Transfo’s bij deze bedrijven worden zwaar en lang belast en de gevolgen van uitval of brand zijn groot. Daar moeten we veilig en bewust mee omgaan.

Glastuinbouwondernemers: laat u goed adviseren!
Via uw makelaar komt u in contact met de risicodeskundigen en technische specialisten van Hagelunie. Bespreek uw wensen ook met de leverancier, installateurs en onderhoudsdeskundigen van de technische installatie. Als zij bekend zijn in de tuinbouwsector kennen ook zij de weg naar Hagelunie.

Volg ons ook op LinkedIn

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

Ontvang 4 keer per jaar onze nieuwsbrief met tips, preventie, risicoadvies en ontwikkelingen in de glastuinbouw.