Skip to the content

Wat doen wij tegen fraude?

 

Wij vinden vertrouwen belangrijk. U vertrouwt ons en wij vertrouwen u als klant. Wij willen er voor zorgen dat niemand dit vertrouwen misbruikt. Vertrouwen is belangrijk in de relatie die wij met onze klanten aangaan. Wij weten dat er altijd een kans bestaat dat klanten misbruik maken van ons vertrouwen door fraude te plegen. Daarom doen wij actief aan fraudebestrijding, zodat goedwillende klanten geen nadeel ondervinden van eventueel kwaadwillenden.

 

Wat verstaan wij onder fraude?
Onder fraude verstaan wij 'het doelbewust (opzettelijk) benadelen van de verzekeraar of bank om er zelf (of een ander) financieel beter van te (laten) worden'.

 

Voorbeelden van fraude zijn:

 

 • Geen juiste informatie geven
 • verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering
 • nota’s vervalsen of bedragen op nota’s aanpassen
 • meer claimen dan de werkelijke schade
 • een afgewezen schade nog een keer claimen
 • een schade in scène zetten
 • bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld een strafrechtelijk verleden of eerdere royementen bij andere verzekeraars of banken

 

Wat doen wij tegen fraude?
Om fraude te voorkomen screenen wij onze medewerkers. De medewerkers die zich bezig houden met het voorkomen en bestrijden van fraude krijgen daarvoor de benodigde opleiding en training. Ook kunnen ze conferenties op het gebied van fraude bijwonen. Daarnaast investeren wij in technologie. Wij willen hiermee voorkomen dat kwaadwillenden als klant worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Daarom kan digitaal onderzoek onderdeel uitmaken van het acceptatie- of schadeproces.

 

Vermoeden van fraude
Als wij denken dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij hanteren hierbij de gedragsregels die hiervoor gelden, bijvoorbeeld het recht van hoor en wederhoor. Als daaruit blijkt dat er inderdaad gefraudeerd wordt, dan kunnen wij verschillende maatregelen nemen, zoals:

 

 • een schade niet vergoeden
 • een uitgekeerde schade terug laten betalen
 • extra gemaakte kosten in rekening brengen
 • een verzekering opzeggen
 • afscheid nemen van de fraudeur door (al) zijn verzekeringen bij Achmea op te zeggen.