Skip to the content

Het is niet zeker of fossiele brandstoffen en elektriciteit gedurende de hele winter van 2022 geleverd kunnen worden. Met een goede voorbereiding kunt u wel zorgen dat uw bedrijf minder afhankelijk is van derden. We vertellen u hier graag meer over.
Lees verder

 

Van 14 t/m 16 juni stond de RAI Amsterdam in het teken van het Internationale tuinbouw beurs. Alle marktleiders en experts uit de tuinbouw waren aanwezig en deelden kennis, ervaringen, de laatste trends en ontwikkelingen. Hagelunie stond op stand 01.116F en presenteerden onder andere deskundig advies en verzekeringsoplossingen op maat voor de internationale tuinbouwsector.
Lees verder

 

Eigenlijk werkt het simpel en logisch:
Met een branddetectiesysteem schakelt de transfo automatisch af bij een beginnende brand en geeft het systeem een alarmsignaal af. Als de toevoer van energie stopt, beperkt het uw schade door brand en stilstand. U krijgt een herkenbaar brandalarm, waardoor u snel kunt handelen.
Lees verder

 

Aan die uitspraak moest ik denken toen ik de door storm getroffen kwekers bezocht. De afdronk van die bezoeken was vaak dat men zich er van bewust was dat er op de “zwakke” punten van de serre best wat extra’s gedaan kan worden. Hetzij rondom de serre in de vorm van windbrekers of aan de serre zelf om de stormbestendigheid te verbeteren. Door bijvoorbeeld het bijzetten van extra goot-nok-goot verbindingen of een extra kap met half glas te beglazen.
Lees verder

 

Aan het hergebruiken van drainwater zitten risico’s. Virussen en schimmels bevinden zich in het drainwater en worden bij het recirculeren door de gehele kas verspreidt. De aandacht voor het voorkomen en bestrijden van virussen zoals ToBRFV is de laatste jaren toegenomen. Bij een goede aanpak hoort ook het ontsmetten van het drainwater en het onderhoud van de drainwaterontsmetter.
Lees verder

 

Eindelijk, na 1.5 jaar niet fysiek aanwezig te kunnen zijn op een beurs, zijn wij 14 tot en met 16 juni 2022 eindelijk weer aanwezig met onze stand op de GreenTech 2022 in Amsterdam.
Lees verder

 

Denk na over de sterkte van de kas

Een nieuwe kas is gebouwd voor het eerste gewas dat daarin wordt geteeld. De meeste kassen zijn ontworpen voor een verwarmde teelt en berekend op beperkte sneeuwbelasting. Bij een kas voor warme teelten zijn de goten en dekroeden lichter uitgevoerd. Dat voldoet niet bij een zware sneeuwlast.
Lees verder

 

In de glastuinbouw zijn klimaatsystemen uitgegroeid tot een complex geheel van hightech deelsystemen met warmtepompen, WKK’s, warmtewisselaren en koude- en warmteopslagtanks. De kwaliteit van het voedingswater is één van de belangrijkste factoren voor de levensduur van deze systemen. Wij adviseren u hier samen met de installateur naar te kijken.
Lees verder

 

Op een zonnige koude voorjaarsmorgen zie je regelmatig kleine pluimpjes stoom uit een buffer ontsnappen op plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Veel buffers lekken water en moeten gerepareerd. Maar waar laat je die 5.000 m3 water tijdens die reparatie?
Lees verder

 

Geldt ook als het mis gaat

Net een maand was Peter Heid verzekerd bij Hagelunie, toen zijn watersilo openbarstte. Bij acceptatie was een watersilokeuring besproken, maar gezien het korte tijdsbestek was deze keuring nog niet uitgevoerd. Peter verhuurt zijn kas aan zijn zwager Simon Höfler, waar hij zelf ook werkt als bedrijfsleider.
Lees verder

 

Belichten met led wint steeds meer terrein. Dat is te danken aan de hogere efficiency in lichtopbrengst,  en de grotere mogelijkheden tot samenstellen van gewas specifieke lichtrecepten .  Juist omdat niet alle led armaturen geschikt zijn voor de omstandigheden in de kas is het belangrijk dat u als ondernemer goede keuzes maakt. . Ga in zee met leveranciers en installateurs die ervaring hebben met glastuinbouw en de teeltomstandigheden in de kas.  Maak veilige keuzes.  
Lees verder

 

U heeft alles netjes voor elkaar, maar wat nu als het bedrijfsproces toch onverhoopt stagneert? Lees verder >>

Met een correcte installatie wordt de kans op brand aanmerkelijk verminderd.
>> Lees meer

Plantenveredelaars gebruiken standaard de tuinkersproef. Dit doen zij om hun nieuwe cultivars te controleren op hun kwetsbaarheid voor omstandigheden in de kas. Ook veel telers konden de oorzaak van schade aan hun gewassen achterhalen door tuinkers als indicatorplant te gebruiken. Hoe werkt dit? Lees meer>>

Hortivation lanceert een mondiale standaard voor de plaatsbepaling in kassen.
Lees meer >>

Het coronavirus heeft een grote invloed op de wereld. Overheden stellen alles in het werk om een piek in het aantal zieken te voorkomen om zo essentiële functies in de maatschappij te kunnen laten doorgaan.  Lees adviezen om als glastuinbouwondernemer in bedrijf te kunnen blijven. Lees meer >>

Regen, veel regen en onstuimig weer. Daar moeten we ons op voorbereiden. Extreme buien, waarbij er meer regenwater valt dan uw afvoerleidingen aankunnen, komen steeds vaker voor. Als de goten het water niet aankunnen, valt dit naast uw kas. Wat betekent dit?  Is uw kas ‘waterproof’? We helpen u alvast een eindje op het droge.
Lees verder >>

De storm van zondag 9 februari veroorzaakte vooral schade door omgewaaide bomen. Er is niet veel schade aan kassen ontstaan. Het komende weekend is de volgende storm (Dennis) alweer voorspeld. Hoe kunt u zich voorbereiden?
lees verder>>

Om de kas sterk te houden is onderhoud nodig. Want een schade begint altijd op de zwakste plek van de kas. De Checklist kasonderhoud is een handig hulpmiddel.

Met de Brede Weersverzekering van Hagelunie verzekert u uw open teelten tegen de financiële gevolgen van de extreme weersomstandigheden: regen, droogte, hagel, vorst, storm of ijzel. 

Twee grote verzekeraars, AG Insurance en Hagelunie, slaan de handen in elkaar om landbouwers een verzekering voor teeltschade aan te bieden.

Recente waarnemingen bij klanten van de Hagelunie laten een toename van het aantal schadegevallen aan een WKK zien, vlak na de 30.000 uur revisie of groot onderhoud.

Hagelunie is de nieuwste partner van stichting Dutch Greenhouse Delta. De overeenkomst is op woensdag 8 mei officieel getekend door Eric Egberts, Peter Broekman en Olaf van Marrewijk.

Technisch specialist Theo Herngreen: “Wat zwak, versleten of slecht onderhouden is, gaat het eerste kapot. Bijvoorbeeld ruiten met finten erin. Bij een storm zijn dit de eerste ruiten die sneuvelen. Het is goed om je daar als ondernemer bewust van te zijn. Onderhoud helpt om een kas minder kwetsbaar te maken."
>> Lees verder

Door de hoogte en de grote ruitafmetingen van de moderne kassen wordt het veilig repareren van dekruiten een steeds grotere uitdaging. Vaklui zijn vaak niet tijdig beschikbaar. Wilt u niet afhankelijk zijn van gekwalificeerde vakmensen?
Lees meer>

In november wordt er een tekort aan stroom verwacht omdat dan  6 van de 7 kernreactoren tijdelijk buiten werking zijn. Hoe dit zal uitwerken is niet duidelijk. Houd in elk geval rekening met een negatief scenario en tref tijdig maatregelen om langdurige stroomuitval op te vangen. Wij geven u graag tips.

Zonnepanelen op uw kas of bedrijfsgebouw? Zorg voor een bedrijfszekere toepassing en een optimale installatie. Lees onze tips over de aanschaf, aanleg, gebruik en onderhoud.

Door zware windstoten of door het inwaaien van losse zaken kunnen ruiten breken en leiden tot beschadiging van de kas en het gewas. Wij geven u tips hoe u de kans op schade door storm kunt verkleinen.   

Hagelunie and HortiQ have a close partnership, in which we combine our knowledge about quality of sustainable greenhouses. Are you interested in learning more about Hagelunie & HortiQ and all the possibilities we can offer you? Come to meet us! Read more>>

Afhankelijk van het type schermdoek stellen wij voorwaarden aan de afstand tussen het doek en de belichtingsarmaturen. Lees meer>

Met een goede aanleg en regelmatige controle van uw watersilo verkleint u de kans op het overlopen of openbarsten van de watersilo. Lees meer >

Voorkom brand in uw schermdoek

Wij adviseren u om uw schermdoek zo snel mogelijk te vervangen door een brandvertragend doek (NTA 8825). Heeft u nog brandbare schermdoeken? Zorg dan dat de kans op het ontstaan van een brand zo klein mogelijk is. Laat uw elektrische installatie regelmatig keuren. Lees meer>

Controle en onderhoud assimilatiebelichting

Door het uitvoeren van een Controlemeting Assimilatiebelichting verkleint u het risico dat uw schermdoek vlam vat door een fout vanuit de belichtingsinstallatie. Ook houdt een goed onderhouden installatie de lichtopbrengst op peil. Lees meer>

Met een goede aanleg en regelmatige controle van uw watersilo verkleint u de kans op het overlopen of openbarsten van de watersilo. Lees meer>


Kleine aanpassingen in het ontwerp van uw kas hebben op termijn een groot effect op de kwaliteit, duurzaamheid, continuïteit en verzekerbaarheid. Vraag daarom in de planfase voor nieuwbouw een vrijblijvend advies aan onze risico-specialist. Lees meer>

Een kiertje lucht aan de luwzijde! Een tegelwijsheid of noodzaak?

In de glastuinbouw is het algemeen gebruikelijk om bij storm de ramen aan de luwzijde van de nok een kiertje te openen. Deze regel stamt uit een ver verleden en vindt vandaag de dag nog steeds toepassing. Maar is deze regel nog juist? Moderne kassen komen alleen qua vorm nog  overheen met kassen zoals in de vorige eeuw gebouwd. Lees meer>